Karen Margrethe Nielsen

Advokatsekretær


Ret&Råd Skjern v/ Advokatfirmaet Henrik Thorstholm
Østergade 5, 1. sal
6900 Skjern
(+45) 97 35 08 88

E-mail: kmn@ret-raad.dk