Anna Pedersen

Advokatfuldmægtig


Ret&Råd Maribo Torvet 5
4930 Maribo
+45 54 78 11 00

E-mail: asp@ret-raad.dk

Faglig profil:

Jeg er advokatfuldmægtig ved RET & RÅD Maribo. Mine kerneområder er inkasso, fast ejendom, dødsbobehandling, familieret, køb og salg af fast ejendom samt retssager. Jeg har læst jura på Syddansk Universitet og blev cand. jur. i 2014. Jeg afsluttede mit studie med et speciale indenfor strafferetten og straffuldbyrdelsesretten; om indsattes adgang til internettet.