Advokat Pernille Bøgh Advokat Pernille Bøgh

Pernille Bøgh

Advokat


Ret&Råd Sundhuset - Horsens Afdelingen i Horsens
Clarasvej 2
8700 Horsens
+45 76 28 20 10
Ret&Råd Sundhuset Afdelingen i Hedensted
Vesterbrogade 16
8722 Hedensted
+45 76 28 20 10

E-mail: pb@sundhuset.dk Telefon: (+45) 76 28 20 31

Faglig profil:

Jeg har i flere år primært beskæftiget mig med de dele af juraen, som har betydning for dig og din familie.

For mig er det vigtigt, at du som klient opnår en personlig og
professionel vurdering af dine muligheder for f.eks.
at vinde en retssag om dine børns bopæl eller forældremyndighed
at undgå ubehagelige overraskelser i forbindelse med køb af drømmehuset
at sikre, at din formue ved din død fordeles iht. dine ønsker
at f.eks. dit hus bliver dit særeje
at sikre gave/lån til dine børn ikke udløser afgift
at du kommer sikkert igennem et forældrekøb
at du så vidt muligt opnår det resultat du ønsker ved en separation/skilsmisse.
at sikre dig og din samlever mod unødvendige konflikter, hvis I går fra hinanden
at sikre dig og din samlever, når den første af jer dør

Jeg tilbyder rådgivning indenfor:
Køb/salg af bolig
Rådgivning af samlevende
Testamente
Ægtepagt – særeje
Dødsbobehandling
Separation/skilsmisse
Forældremyndighed – samvær – bopæl
Gældssanering som skifterettens medhjælper

Jeg afholder løbende foredrag om arv, gave og testamente samt køb og salg af fast ejendom for vore klienter, private foreninger og virksomheder.

Mine seneste blogs

Hvorfor skal vi lave testamente, når vi er gift – og skal vi?

Hvis I har valgt at gifte jer, er I arvemæssigt allerede langt bedre stillet, end da I var kærester. Arveloven sikrer, at den af jer, som lever længst, arver hele eller en del af førstafdødes formue.
Af Pernille Bøgh Advokat

Hvem skal passe på dig, hvis ikke du selv kan?

Der har gennem flere år været stadig mere fokus på sygdomme som f.eks. demens. Dette har medført, at flere ønsker at oprette en såkaldt generalfuldmagt. Selvom vi har brugt generalfuldmagter i mange år - og der ikke juridisk kan være tvivl om, at man med en sådan kan overdrage retten til at disponere til en anden – har generalfuldmagten givet praktiske problemer. Derfor er vi glade for, at Folketinget pt. behandler en lov om fremtidsfuldmagter.
Af Pernille Bøgh Advokat

Undgå gæld til det offentlige, hvis du vil have gældssanering

Hvis du overvejer at søge gældssanering, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, at gæld til det offentlige har en helt særlig status. Det offentlige er med andre ord en kreditor, man så vidt muligt skal forsøge at undgå. Har man først fået ”fornøjelsen”, skal man forsøge at begrænse skaden mest muligt.
Af Pernille Bøgh Advokat