Ret&Råd Advokater Hedensted Ret&Råd Advokater Hedensted

Ret&Råd Sundhuset

Afdelingen i Hedensted Vesterbrogade 16 8722 Hedensted

E-mail: info@sundhuset.dk Telefon: +45 76 28 20 10

Kontorinformation

Advokat i Hedensted

Ret&Råd Sundhusets afdeling i Hedensted har historie tilbage til 1974, hvor advokat Henrik Klougart blev ansat på det lokale advokatkontor. I 1977 købte Henrik Klougart firmaet og i 1980 blev Kristen Mikél kompagnon. Sammen praktiseret de sammen under navnet "Advokatkontoret i Hedensted" indtil 1996, hvor de blev medlem af Ret&Råd kæden.

Den 1. januar 2006 fusionerede Ret&Råd Hedensted med Ret&Råd Sundhuset og idag består Ret&Råd Sundhuset af 26 medarbejdere heraf 11 advokater. På baggrund af den mangeårige erfaring med praksis i Hedensted, har Ret&Råd Sundhuset et indgående lokaltkendskab til Hedensted Kommune og ikke mindst et bredt netværk, både indenfor privat og erhverv.

Til Ret&Råd Sundhuset i Horsens

Vores seneste blogs

Hvad skal du som udlejer være opmærksom på ved udlejning gennem Airbnb?

Airbnb er et smart redskab til at få udlejet sin bolig, men det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du som udlejer ikke overholder de gældende regler for udlejning.
Af Christian Engmarksgaard Vium Andersen Stud. jur.

Min gæst kom ved et uheld til at ødelægge mit gulv. Kan jeg få erstatning?

Vi åbner tit vores hjem for gæster i forskellige anledninger som kan være alt fra en kop kaffe til et stort middagsselskab. I den forbindelse kan der ske skader på ens ting. Men kan du få erstattet dit tab, hvis uheldet er ude?
Af Stine Pedersen Fuldmægtig

Hvorfor skal vi lave testamente, når vi er gift – og skal vi?

Hvis I har valgt at gifte jer, er I arvemæssigt allerede langt bedre stillet, end da I var kærester. Arveloven sikrer, at den af jer, som lever længst, arver hele eller en del af førstafdødes formue.
Af Pernille Bøgh Advokat

Hvordan er vi sikret - ugifte, samlevende, og hvad bør vi foretage os?

Det er ikke altid, at det er ægteskab, der står øverst på ønskesedlen. I Danmark har vi en stor tradition for at bo sammen uden at være gift, og det er uanset, om man er ung og ikke ønsker at binde sig nu, eller om man har prøvet at være gift før og oplevet, at drømmen om et lykke-ligt ægteskab ikke blev opfyldt, hvorfor man nu ønsker bare at leve sammen uden at være gift. Der er også mange enker og enkemænd, der sidder i uskiftede bo efter førstafdøde, som vælger at være samlevende med deres nye kæreste uden at gifte sig igen, da et nyt ægteskab kræver, at man skifter med børnene, før man kan gifte sig igen.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Få styr på reglerne for gaver mellem ægtefæller

At være erhvervsdrivende indebærer mange muligheder og spændende opgaver, men der er også mange valg og risicis, der løbende skal afdækkes. Mange erhvervsdrivende har de sidste år måtte erkende, at de ikke har kunnet klare de økonomiske udfordringer og er gået konkurs.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Grundskyld - ingen stigning i 2016

Mange boligejere vil i 2016 opleve, at de skal betale mindre end forventet i grundskyld for 2016 og derefter.
Af Christian Engmarksgaard Vium Andersen Stud. jur.

Er konflikten gået i hårdknude? Prøv mediation

Mediation – eller retsmægling, som det også hedder er en effektiv og konstruktiv måde at løse en konflikt på.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Hvem skal passe på dig, hvis ikke du selv kan?

Der har gennem flere år været stadig mere fokus på sygdomme som f.eks. demens. Dette har medført, at flere ønsker at oprette en såkaldt generalfuldmagt. Selvom vi har brugt generalfuldmagter i mange år - og der ikke juridisk kan være tvivl om, at man med en sådan kan overdrage retten til at disponere til en anden – har generalfuldmagten givet praktiske problemer. Derfor er vi glade for, at Folketinget pt. behandler en lov om fremtidsfuldmagter.
Af Pernille Bøgh Advokat

Undgå gæld til det offentlige, hvis du vil have gældssanering

Hvis du overvejer at søge gældssanering, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på, at gæld til det offentlige har en helt særlig status. Det offentlige er med andre ord en kreditor, man så vidt muligt skal forsøge at undgå. Har man først fået ”fornøjelsen”, skal man forsøge at begrænse skaden mest muligt.
Af Pernille Bøgh Advokat

Bedre vilkår ved generationsskifte på vej

Skal du generationsskifte din virksomhed? Så tøv lige en kende. Formueskattekursen blev i februar 2015 ophævet, hvilket gjorde det dyrere for erhvervsvirksomheder at blive overdraget. Dette har været meget kritiseret. For at imødekomme denne kritik er der fremsat et lovforslag, der ventes vedtaget til foråret, som skal give bedre vilkår ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.
Af Poul Erik Andersen Advokat/Partner

Hvad sker der, når dit handicappede barn bliver voksen?

Spørgsmålet bliver relevant, når barnet bliver myndigt, idet barnet fra dette tidspunkt vil være berettiget til at oppebære førtidspension m.m. Derudover vil barnet juridisk set have mulighed for at indgå aftaler. Den juridiske konsekvens af at barnet fylder 18 år rejser en række spørgsmål hos forældrene. Dem vil vi gennemgå nedenfor.
Af Pernille Bøgh Advokat

Hvordan sikrer jeg min digitale arv?

I dag bruger vi internet og computer som aldrig før, og vi har enorme mængder data liggende online. Alle disse data risikerer at gå tabt, hvis du ikke husker at overveje, hvad der skal ske med det, når du dør. Det er vigtigt at tage stilling, hvis du vil sikre din digitale arv.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Nye regler gør det dyrere at gennemføre et generationsskifte

Skattereglerne for generationsskifte i aktieselskaber er pr. 5. februar 2015 blevet ændret, så det nu bliver dyrere for ejerne at gennemføre et generationsskifte.
Af Poul Erik Andersen Advokat/Partner

Hvordan sikrer jeg min ægtefælle, hvis jeg har børn fra et tidligere forhold?

Det er i dag meget almindeligt, at man har børn fra et tidligere forhold, når man indgår ægteskab med en ny partner. Hvis man vil sikre sin nye ægtefælle bedst muligt økonomisk ved død, kræver det, at man opretter et testamente.
Af Pernille Bøgh Advokat

Ny mæglerlov slår fast: Køber og sælger skal have hver sin rådgiver - advokaten er købers mand

At en ejendomsmægler alene har fokus på sælgers interesse i at sælge ejendommen, er på ingen måde nyt for boligadvokaterne hos Ret&Råd Sundhuset. ”Vi hilser derfor den nye mæglerlov velkommen. Med de nye regler står det nu klart, at mægler er sælger og kun sælgers rådgiver” udtaler advokat Pernille Bøgh.
Af Pernille Bøgh Advokat

Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det som udgangspunkt forbudt at bo i sit sommerhus hele året rundt. Det skyldes, at man ønsker at beskytte naturen i sommerhusområderne og sørge for at bevare fred og ro, så områderne ikke bliver til små parcelhuskvarterer. Kommunen kan i værste fald tvinge ejeren til at flytte. Nægter ejeren at flytte, kan han blive pålagt bøder i størrelsesordenen kr. 2.500-10.000.
Af Pernille Bøgh Advokat

Skatte- og afgiftsfrihed for arv fra udenlandskdanskere, gaver og forældrelån

Ved at kombinere reglerne om skatte- og afgiftsfrihed for familielån og reglerne om afgiftsfrihed for arv fra udenlandskdanskere, vil der uden skat og afgift kunne overføres betydelige midler fra forældre i udlandet til børn i Danmark.
Af Pernille Bøgh Advokat

Hvornår er uskiftet bo en god idé?

Når en ægtefælle dør, giver arveloven ret til, at den længstlevende kan vente med at udrede arv til parternes fælles børn. Det hedder at sidde i uskiftet bo. I sammenbragte familier er uskiftet bo ikke en ret; det kræver stedbørnenes tilladelse. Uskiftet bo er således en mulighed ved førstafdøde ægtefælles død, men der er ulemper forbundet hermed, og der findes alternativer til uskiftet bo, som måske er bedre for dig.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Konkurs - og hva så?

Hvis du er gået personlig konkurs, har du mulighed for at få gældssanering på særlige vilkår. Det samme gælder, hvis du eller din ægtefælle/samlever f.eks. har drevet virksomhed i selskabsform, og du har kautioneret for selskabets kassekredit m.m.
Af Pernille Bøgh Advokat

Gældssanering

Hvis du er havnet i en håbløs økonomisk situation, har du mulighed for at søge gældssanering. Gældssanering er tænkt som en hjælp i helt specielle situationer. Det er derfor ikke alle, som kan få en gældssanering.
Af Pernille Bøgh Advokat

Kæledyr bruges som våben i skilsmisser

I skilsmisser, som ender i slagsmål om børnene, risikerer familiens kæledyr at blive brugt i kampen. Forældrene spekulerer i, at børnene tit vil vælge at bo samme sted som kæledyret.
Af Pernille Bøgh Advokat

Umiddelbar skilsmisse

Ægtepar, som er enige om, at de ønsker skilsmisse, kan fra 1. juli 2013 springe separationsperioden over og blive skilt straks.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Funktionærloven

Funktionærloven er en af hovedlovene på arbejdsmarkedet. Den giver dig en lang række grundlæggende rettigheder. Loven regulerer en række ansættelsesforhold, primært hvis arbejdsfunktionen er omfattet af loven eller hvis det er aftalt.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Moms - nu også på fast ejendom

Virkeligheden overgår langt fantasien, når det gælder ideer til nye skatte- og afgiftsmæssige områder.
Af Pernille Bøgh Advokat

Ønsker du et samliv uden sikkerhedsnet?

Når et forhold er slut er der mange ting, der skal tages stilling til – især hvis børn er involveret. Det kan derfor være en god idé at få styr på aftalerne – inden det er for sent.
Af Pernille Bøgh Advokat

Ægtefællens stilling ved skifte af dødsboer

Uskiftet bo, suppleringsarv, skifteretsattester og proklamafrist. Hvad er det, der ligger bag disse begreber og hvilken betydning har de? Nærværende artikel vil kort behandle begreberne og deres betydning for den længstlevende ægtefælles økonomiske situation i forbindelse med ægtefællens død.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Salg af bolig kan ske skattefrit

Salg af boligen kan ske skattefrit, når blot visse forudsætninger er opfyldt, men disse forudsætninger skal til gengæld i enhver henseende være opfyldt.
Af Pernille Bøgh Advokat

Kunsten at give gaver

At finde den helt rigtige bog eller det helt rigtige smykke vækker altid glæde, men at få et uventet økonomisk tilskud, som gør en ferie med børnene mulig eller letter den daglige økonomi, vækker ikke kun glæde og taknemlighed, men vil også kunne danne grundlag for gode minder for familien.
Af Pernille Bøgh Advokat

Er ejerskifteforsikringer forsikringsselskabernes nye pengemaskine?

Efter at have arbejdet med køb / salg af private boliger i en årrække er det min erfaring, at rigtig mange købere har den holdning, at ejerskifteforsikringen ikke er værd at bruge penge på.
Af Pernille Bøgh Advokat

Vi bor jo bare sammen

De fleste unge mener, at det at bo sammen ikke kan få juridiske eller økonomiske konsekvenser for dem, for kan det ikke fungere, flytter man jo bare, men selv kort tids samliv kan let føre økonomiske konsekvenser med sig.
Af Pernille Bøgh Advokat

Fællestestamente – hvilken dispositionsret har længstlevende?

Det har i mangfoldige år før ikrafttrædelsen af den ”nye” arvelov i 2008 været og er fortsat gældende, at en person, der efter sin ægtefælles død som længstlevende er i uskiftet bo med førstafdødes børn, er begrænset i sin rådighed over fællesformuen.
Af Pernille Bøgh Advokat

Hvem får din kapitalpension, når du dør?

Står der i din kapitalpension, at pengene ved din død skal udbetales til ”nærmeste pårørende”, skal du være særlig opmærksom. En lovændring i 2008 ændrede nemlig begrebet, således at samlevere nu også er omfattet.
Af Pernille Bøgh Advokat

Ugifte Samboende, retten til fælles bolig og indbo ved dødsfald

Det kan ikke siges for ofte, at ugifte samboende skal oprette et testamente, hvis de skal arve efter hinanden. Det blev der ikke ændret på, da den nugældende arvelov trådte i kraft 01.01.08.
Af Helle Brandt Advokat/Partner

Børnetestamente - hvem bestemmer?

Det er Statsforvaltningen der bestemmer, hvem der skal have forældremyndigheden over børn der bliver forældreløse. Du kan dog selv få indflydelse på, hvad de i givet fald beslutter om dine børn ved at oprette et børnetestamente.
Af Helle Brandt Advokat/Partner