Bestyrelses- og revisoransvarets skønne byrder

På dette kursus vil hidtil afgjorte domme vurderes og fremtidens ledelsesansvar i forskellige brancher gennemgås.

I kølvandet på finanskrisen er rejst en række sager i forskellige brancher. Er ledelsesansvaret blevet skærpet? Kan ledelsen læne sig op af revisor? Hvordan er ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, direktion og revision? Hvorfor er bevissikring vigtig for de 3 selskabsorganer? Risikerer selskabsorganerne både straf og erstatning? Betyder ansvarsforsikringer noget? Hvor går grænsen mellem optimal ledelse og revision og almindelig uduelighed?

Læren af hidtil afgjorte domme vurderes og fremtidens ledelsesansvar i forskellige brancher gennemgås.  

Kurserne forventes at vare ca. 2 timer.

Foredragsholder

Underviseren på disse kurser er advokat Steen Petersen

Der vil blive serveret kaffe, te og vand til disse kurser. 

Pris

Deltagelse på seminarerne er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

Der opkræves et gebyr på kr. 500 + moms ved udeblivelse. Afmelding skal ske på tlf. 43 43 43 61 eller mail: glostrup@ret-raad.dk. 

Kommende kurser

Onsdag d. 24. august 2016 kl. 9.00

Bemærk datoen er ændret fra den 17. til den 24. august.

Ret&Råd Glostrup
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup 

Tilmeld dig her