Ugifte Samboende, retten til fælles bolig og indbo ved dødsfald

Det kan ikke siges for ofte, at ugifte samboende skal oprette et testamente, hvis de skal arve efter hinanden. Det blev der ikke ændret på, da den nugældende arvelov trådte i kraft 01.01.08.

Der er dog et enkelt område, hvor den længstlevende af 2 ugifte samboende fik tillagt en særligt vidtgående ret, som tilmed – formentlig ved en fejltagelse fra lovgivningsmagten – er videregående end den længstlevende ægtefælles ret, hvor ægtefællerne har fuldstændigt særeje.

Det drejer sig om den længstlevende af 2 ugifte samboendes ret til at overtage den fælles bolig og sædvanligt indbo efter førstafdøde.

Reglerne herom kom ikke til at stå i Arveloven, men blev gemt i § 111 A i Dødsboskiftelo-ven, som ellers ikke indeholder arveregler, men derimod procedurereglerne for behand-ling af dødsboer.

Ifølge § 111 A har en længstlevende samlever ret til at overtage den hidtidige fælles bolig og sædvanligt indbo mod at betale vurderingsbeløbet kontant til boet.

Forudsætninger

Det forudsættes, at parterne på dødstidspunktet enten levede sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold og havde gjort det i de sidste 2 år forud for dødsfaldet eller levede sammen på fælles bopæl og ventede, havde eller havde haft et fællesbarn.

Reglen gælder uafhængigt af, om de samboende har oprettet testamente til fordel for hinanden, og uanset om den længstlevende var medejer af boligen eller indboet, eller disse aktiver alene var ejet af den afdøde samboende.

Reglen gælder naturligvis også for førstafdødes andele af fælles bolig og sædvanligt indbo, der var ejet af de samboende i fællesskab.

For den længstlevende samboende, som har tilstrækkelige midler til at købe afdødes ejerbolig og sædvanlige indbo, er der altså trods alt en beskyttelse mod den situation, som ugifte samboende ofte frygter, hvis man ikke har fået oprettet testamente, nemlig at førstafdødes børn i princippet uden varsel efter førstafdødes død kan jage længstlevende ud af den fælles bolig tilhørende førstafdøde måske uden andet end personlige ejendele.

Som nævnt skal længstlevende heller ikke finde sig i, at ejerboligen bliver udbudt til salg, men kan forlange at overtage ejendommen efter vurdering.

Den her omtalte regel gælder kun for ejerboliger. For andelsboliger og lejeboliger gælder nogle tilsvarende regler i andelsboligloven og lejeloven.