Er ejerskifteforsikringer forsikringsselskabernes nye pengemaskine?

Efter at have arbejdet med køb / salg af private boliger i en årrække er det min erfaring, at rigtig mange købere har den holdning, at ejerskifteforsikringen ikke er værd at bruge penge på.

Ofte er holdningen, at ejerskifteforsikringen ingenting dækker. Det er brandærgerligt, at den holdning har fået lov til at slå rod hos mange købere, for det kan være en økonomisk bet ikke at tegne ejerskifteforsikring.

Manglende rådgivning skyld i forkert opfattelse

Det handler ”bare” om at kende den bane man spiller på og afstemme sine forventninger til det produkt man køber

Den negative holdning til ejerskifteforsikringen skyldes, efter min opfattelse, at køberne ikke har fået den fornødne rådgivning, før de har købt huset. Som i alle andre forhold handler det efter min opfattelse om forventningsafstemning. Tror man ejerskifteforsikringen, er en vedligeholdelseskonto eller en garanti mod alle mulige mangler ved ejendommen, er det åbenlyst, at man bliver skuffet.

Derfor lægger vi hos Ret&Råd stor vægt på, at vores kunder får en realistisk opfattelse af, hvad ejerskifteforsikringen dækker.

Kort fortalt dækker ejerskifteforsikring ikke alt det, som er nævnt i tilstandsrapporten og el eftersynet. Det gælder, uanset om forsikringen i ejerskifteforsikringstilbuddet har taget forbehold om hvert enkelt forhold.

Derudover skal man som køber opfatte tilstandsrapporten og el eftersyn som en ”to do liste”. Har den byggesagkyndige skrevet, at der er tegn på vandindtrængen i stuen, får man ikke dækning af de skader, som måtte opstå, hvis problemet, som er årsagen til vandindtrængen, ikke bliver løst, når man har overtaget huset.

Hvis den byggesagkyndige skriver, at der er del af huset, han ikke har kunne besigtige, er skaden, som man finder på disse steder heller ikke dækket. Vælger man at købe huset, bærer man selv risikoen for, at der evt. er mangler ved huset, de steder den byggesagkyndige ikke har besigtiget.

Som køber må man sørge for at sikre sig mest muligt mod uforudsete udgifter. Derfor anbefaler vi altid vores kunder, at de lader en byggesagkyndig eller håndværker vurdere huset og ikke mindst, hvad de må forvente at skulle betale for at undgå skader på huset.

Viser købers byggesagkyndiges / håndværkers gennemgang, at der skal bruges flere penge på renovering / at der er store skader på huset, må køberen enten finde sig et andet hus eller få købesummen nedsat.

Når køber har fået en grundig rådgivning om ejerskifteforsikringens fordele, er det min erfaring, at de fleste heldigvis vælger at tegne forsikringen og i de heldigvis få sager mine kunder har haft, er det bestemt min erfaring, at selskaberne dækker uden brok.

Det handler ”bare” om at kende den bane man spiller på og afstemme sine forventninger til det produkt man køber.