Accept af cookies fra www.ret-raad.dk

Ret&Råd bruger cookies på hjemmesiden, for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på www.ret-raad.dk
  • Bolig
  • Erstatning
  • Familieret
  • Landbrug
  • Mediation
  • Rekonstruktion
  • Risikoafdækning
  • Virksomhedsoverdragelse
Drømme om egen bolig

Seneste artikler

Din arbejdsskadesag kan genoptages
Kammeradvokaten har gennemført en undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens praksis inden for afgørelser om erhvervsevnetab efter arbejdsskader og har konkluderet, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling har været kritisabel på en række punkter.
Ægtefæller overser ofte værdien af at få oprettet et testamente
Alle bør overveje om arvelovens regler medfører den fordeling af arven, som ønskes, eller om det er nødvendigt at oprette et testamente for at opnå det ønskede resultat.
Vær opmærksom på standardvilkårene i købsaftalen!
I en købsaftale er der standardvilkår, som bliver en del af aftalerne mellem køber og sælger, en del af disse vilkår er identiske med hvad der følger af lovgivningen, herunder ”Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom”. I denne lov findes bl.a. reglerne om, at en sælger kan blive ansvarsfri for mangler ved bygningens fysiske tilstand, når køber har modtaget en tilstandsrapport, elsynsrapport, ejerskifteforsikringstilbud samt tilbud om betaling af halvdelen af præmien på en ejerskifteforsikring.

Kan SKAT tilbageholde dele af din løn til dækning af udgifter til det offentlige? Svaret er ja!
I retsplejeloven findes der en regel om, at der ikke kan foretages udlæg i dine fremtidige erhvervelser ligesom der som udgangspunkt ikke kan foretages udlæg i endnu ikke udbetalt løn eller andet vederlag for personligt arbejde.
Hvornår er man stillet urimeligt i pensionsmæssig henseende ved en skilsmisse?
Vi har nu haft reglerne om deling – eller mangel på samme – af pensioner ved en skilsmisse siden 1. januar 2007. Reglerne betyder at hver ægtefælle ved skilsmisse udtager sine egne pensioner hvis de er ”rimelige”, mens kun værdien af ”ekstra pensioner” skal deles.
Kan du som medarbejder blive fyret på grund af dit fagforeningsforhold – eller mangel på samme?
I Danmark er der foreningsfrihed. I forhold til dit arbejde vil det sige, at du ikke må ansættes eller afskediges på grund af dit tilhørsforhold til en (bestemt) fagforening eller ved mangel på samme.
Er det dit eller mit hegn?
Når man køber et hus eller et sommerhus tænker man sjældent på hvilket hegn, der er rundt om huset. Hegnet er for boligkøbere udelukkende en ramme rundt om deres nye bolig. Jeg har dog i mit arbejde med hegnssager konkluderet, at et hegn er meget mere end en ramme rundt om ens matrikel. Et hegn er i nogle tilfælde årsagen til, at folk flytter ud af deres hus igen som følge af nabostridigheder.
Engangsbeløb i ægtefællebidrag

Ægtepar, som skal skilles eller er blevet skilt, kan vælge at udbetalingen af ægtefællebidrag skal ske som et engangsbeløb og på den måde opnå skattefrihed for modtageren; en skattefrihed som ikke er til stede ved løbende udbetaling af ægtefællebidrag.

Børnebortførelse
Risikoen for børnebortførelse er i langt de fleste familier forsvindende lille. Ikke desto mindre oplever nogle forældre, at deres barn bortføres til et andet land, og det er i sådanne situationer vigtigt at vide, hvordan man skal forholde sig, og hvem man skal kontakte. Ret & Råd Sundhusets advokater vil gerne hjælpe dig med, hvordan du skal forholde dig som forælder, hvis dit barn er blevet bortført, ligesom vi kan vejlede om, hvilke regler der gælder for din konkrete situation.
Slut med papirpantebreve
Hvis et ejerpantebrev, tinglyst i det gamle system ikke er konverteret til et digitalt ejerpantebrev senest den 7. september 2014, vil man som kreditor miste sin panteret og dermed sikkerhed i ejerpantebrevet! Det er vigtigt, at man som kreditor sørger for, at ejerpantebrevet bliver digitaliseret og underpantsætning tinglyst inden den 7. september 2014.
ægtepagt
ægtepagt
Tilmeld nyhedsbrev
ægtepagt

Find afdeling

Find din foretrukne Ret&Råd Advokat

Juridisk Rådgivning Advokathjælp Advokatrådgivning Skilsmisseadvokat BoligAdvokat
Dødsbo Forældremyndighed Testamente Generationsskifte Selskabsformer
Erstatningsret Ansættelsesret Fast Ejendom Bodeling Virksomhedsoverdragelse
Immaterielle Rettigheder

Din lokale advokat

Ret&Råd Advokater er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatfirmaer. Med kontorer fordelt over hele landet, er vi din lokale advokat uanset hvor i landet, du befinder dig. Vi rådgiver private, erhvervslivet og offentlige institutioner inden for alle juridiske områder.
Hos Ret&Råd lægger vi stor vægt på, at hver enkel advokats rådgivning foregår i et sprog, der er til at forstå og med udgangspunkt i den enkelte kundes situation. 

Ret&Råd advokaters vision

Hos Ret&Råd har vi en vision: vi ønsker at være danskernes foretrukne privatadvokat og erhvervslivets foretrukne lokale rådgiver. I praksis betyder det, at hvert enkelt advokatfirma i Ret&Råd forpligter sig til ikke alene at levere kvalitetsrådgivning, men også at være ordentlige advokater og at de konstant udvikler sig, så alle advokater i kæden til hver en tid kan møde vores kunders behov.

Stort netværk – lokalt advokatfirma

De fleste advokatfirmaer i Ret&Råd er mindre og mellemstore kontorer med advokater ansat inden for de fleste juridiske områder. Skulle der alligevel opstå en problemstilling, som det lokale advokatfirma ikke kan løse på egen hånd, eller blot har behov for sparring fra en kollega, er det lige til. Din lokale Ret&Råd advokat er nemlig forbundet via et fælles intranet.