Accept af cookies fra www.ret-raad.dk

Ret&Råd bruger cookies på hjemmesiden, for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på www.ret-raad.dk
  • Bolig
  • Erstatning
  • Familieret
  • Landbrug
  • Mediation
  • Rekonstruktion
  • Risikoafdækning
  • Virksomhedsoverdragelse
Følg Ret&Råd på LinkedIn

Seneste artikler

Er du som selvstændig dækket, hvis du kommer til skade på arbejde?
Som lønmodtager er du automatisk dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis du kommer til skade på arbejdet eller som følge af de forhold, arbejdet er foregået under. Hvis du er selvstændig eller med arbejdende ægtefælle, skal du selv sørge for at forsikre dig mod arbejdsskader.
Fremtidig ændring af virksomhedsskatteordningen
Et nyt lovforslag indeholder stramninger af virksomhedsskatteordningen, som vil få betydning for blandt andet adgangen til at stille sikkerhed for private udeståender med erhvervsaktiver samt for adgangen til at indskyde privat gæld i virksomhedsskatteordningen. Dele af lovtiltaget skal på visse punkter have virkning fra fremsættelsestidspunktet den 11. juni 2014.
En aftale er da en aftale – eller hvad?
Hvad de færreste nok ved er, at alle boligudlejere bliver betragtet som professionelle parter i lejelovens forstand, uanset om man er erfaren udlejer med en større ejendomsportefølje eller privat udlejer, som udlejer sin egen bolig for første gang.
Voldsoffererstatning
Har du været udsat for et voldeligt overfald, kan du i de fleste situationer kræve erstatning for det tab og den lidelse, du er påført, uden at skulle gennemføre kravet direkte mod gerningsmanden.
Patientskader
Har du været udsat for en fejlbehandling i det danske sundhedsvæsen, kan du kræve erstatning for dit tab og den lidelse, du er påført. Det gælder for det første skader, der sker hos læger og på hospitaler. Det gælder også skader, der sker på private hospitaler og skader efter behandling hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner som f.eks. fysioterapeuter, kiropraktorer, egen læge m.v.
Rykkerskrivelse og rykkergebyr
Få styr på, hvornår du kan kræve rykkergebyr og dermed få penge for det store arbejde, der ligger i at kræve penge fra dårlige betalere.
Er din virksomhed klar til et generationsskifte?
Et generationsskifte involverer mange forskellige partere, og indeholder mange juridiske og skatteretlige forhold, der skal afklares inden, generationsskiftet kan gennemføres. Det er derfor vigtigt at påbegynde overvejelserne om et generationsskifte i god tid inden, det skal gennemføres. Generationsskiftet skal ske i tæt samarbejde mellem din advokat og revisor, som derfor begge bør involveres i god tid.
7 minutter for sent fremmøde kan medføre bortvisning fra arbejdspladsen
Retten i Glostrup har d. 27/5 2014 fastslået, at det er berettiget at bortvise en funktionær, hvis han møder 7 minutter for sent på arbejde og tidligere er advaret om, at for sent fremmøde medfører ansættelsesretlige konsekvenser
Hvordan kan advokaten bidrage til bestyrelsesarbejde?
Det fremgår af selskabsloven, hvad en bestyrelse i et selskab har af opgaver. Bestyrelsen har overordnet den opgave, at den skal foretage kontrol men også strategi for virksomheden. Herudover er en af de vigtigste opgaver, at antage og evt. fyre en direktør til selskabet.

En modernisering af lejeloven?

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten indgik den 11. juni 2014 aftale om en forenkling og modernisering af lejeloven fra 1939. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget til oktober.

Formålet med forslaget er at sikre lejere imod urimeligt høje fraflytningsopgørelser, at gøre det lettere for udlejere at administrere og i det hele taget at sikre en bedre balance mellem lejere og udlejere.

Der er megen debat om forslaget til forenklingen af den nye lejelov. De vigtigste hovedpunkter i loven er imidlertid følgende:

ægtepagt
ægtepagt
Tilmeld nyhedsbrev
ægtepagt

Find afdeling

Find din foretrukne Ret&Råd Advokat

Juridisk Rådgivning Advokathjælp Advokatrådgivning Skilsmisseadvokat BoligAdvokat
Dødsbo Forældremyndighed Testamente Generationsskifte Selskabsformer
Erstatningsret Ansættelsesret Fast Ejendom Bodeling Virksomhedsoverdragelse
Immaterielle Rettigheder

Din lokale advokat

Ret&Råd Advokater er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatfirmaer. Med kontorer fordelt over hele landet, er vi din lokale advokat uanset hvor i landet, du befinder dig. Vi rådgiver private, erhvervslivet og offentlige institutioner inden for alle juridiske områder.
Hos Ret&Råd lægger vi stor vægt på, at hver enkel advokats rådgivning foregår i et sprog, der er til at forstå og med udgangspunkt i den enkelte kundes situation. 

Ret&Råd advokaters vision

Hos Ret&Råd har vi en vision: vi ønsker at være danskernes foretrukne privatadvokat og erhvervslivets foretrukne lokale rådgiver. I praksis betyder det, at hvert enkelt advokatfirma i Ret&Råd forpligter sig til ikke alene at levere kvalitetsrådgivning, men også at være ordentlige advokater og at de konstant udvikler sig, så alle advokater i kæden til hver en tid kan møde vores kunders behov.

Stort netværk – lokalt advokatfirma

De fleste advokatfirmaer i Ret&Råd er mindre og mellemstore kontorer med advokater ansat inden for de fleste juridiske områder. Skulle der alligevel opstå en problemstilling, som det lokale advokatfirma ikke kan løse på egen hånd, eller blot har behov for sparring fra en kollega, er det lige til. Din lokale Ret&Råd advokat er nemlig forbundet via et fælles intranet.