Accept af cookies fra www.ret-raad.dk

Ret&Råd bruger cookies på hjemmesiden, for at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet. Du kan altid slette cookies igen.

Accepter cookies Læs mere om cookies på www.ret-raad.dk
  • Bolig
  • Erstatning
  • Familieret
  • Landbrug
  • Mediation
  • Rekonstruktion
  • Risikoafdækning
  • Virksomhedsoverdragelse
Følg Ret&Råd på LinkedIn

Seneste artikler

Privatliv, dataindsamling og EU Domstolens underkendelse af logningsdirektivet.

Politiken oplyser 10/4/14, at der alene i Danmark i 2013 blev gemt 3.500 milliarder oplysninger om danskernes brug af telefoni og intetnet, svarende til 621.975 registeringer om hver dansker fra fødsel til alderdom. Det koster årligt 50 mio.kr.


Der logges derimod ikke på taletidskort til mobiltelefoner.


Internetsessioner på biblioteker logges der heller ikke på.


EU-Domstolen (april 2014) erklærede det 8 år gamle ligningsdirektiv for ugyldigt til fordel for den grundlæggende beskyttelse af privatlivets fred, der også er beskyttet af Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

 

Se EU dommen her

Refinansiering af afdragsfri lån

For alle, der har optaget afdragsfrie lån fra 2013 og fremefter, udløber afdragsfriheden, når man har udnyttet muligheden i ti år.  Mange af dem, der har benyttet sig af muligheden for at optage et afdragsfrit lån, ønsker at forlænge afdragsfriheden, når 10 års perioden er udløbet. Det er desværre ikke muligt for alle.

Nyt lovforslag om fast ejendom øger behovet for uvildig rådgivning, når du skal købe bolig
Den gældende lov bestemmer, at ejendomsmægler som hovedregel er repræsentant for sælgeren. Det er ikke tilladt for en ejendomsmægler at repræsentere både sælger og køber i den samme handel. På trods af hovedreglen skal ejendomsmægleren efter den gældende lov drage omsorg for, give oplysninger til samt rådgive køberen.
Hvornår er uskiftet bo en god idé?
Når en ægtefælle dør, giver arveloven ret til, at den længstlevende kan vente med at udrede arv til parternes fælles børn. Det hedder at sidde i uskiftet bo. I sammenbragte familier er uskiftet bo ikke en ret; det kræver stedbørnenes tilladelse. Uskiftet bo er således en mulighed ved førstafdøde ægtefælles død, men der er ulemper forbundet hermed, og der findes alternativer til uskiftet bo, som måske er bedre for dig.
Hvem har ret til boligen

I Danmark blev 36.449 par skilt i 2013. Det er 20 procent flere end i 2012, hvor 30.292 par blev skilt. I alt ender 46,5 % af alle ægteskaber i skilsmisse. Det er blevet så almindeligt at blive skilt, at man efter 2013 kan blive skilt på internettet, og ægteskabet derfor kan ophøre ved et par klik på nettet. Bag ved en skilsmisse gemmer der sig dog en masse spørgsmål, som parrene ikke altid er forberedt på. De mest almindelige spørgsmål er eksempelvis, hvem skal have børnene, og hvordan skal pengene deles? Der er dog også andre forhold i skilsmissen, som parrene oftest ikke har gennemtænkt. Dette er eksempelvis tanken om, hvor skal vi bo? Og hvem ”har ret” til at beholde boligen?

Ejerskifte af ejendom i København. Hvad dækker forsikringen?
Dækker ejerskifteforsikringen fejlkonstruktioner?
Ejerskifteforsikringer dækker skader og nærliggende risiko for skader, som har været til stede på tidspunktet for ejerskiftet af ejendommen i København.
Elever har udsigt til langt større erstatning ved uberettiget afskedigelse

Ny højesteretsdom giver elever og praktikanter mulighed for at kræve en væsentlig større erstatning fra deres arbejdsgiver ved uberettiget afskedigelse. Dommen fastslår, at erstatning for løntab samt tab af uddannelsesgode skal tilkendes efter henholdsvis funktionærloven og erhvervsuddannelsesloven, hvilket som udgangspunkt betyder højere erstatning.

The need for speed- HFT - High frequency traders - det nye aktiemarked, styret af kunstig intelligens.
Michael Lewis' nye bog: Flash Boys, (2014) afdækker et aktiemarked af nye dimensioner, hvor flash information inden for et mikrosekund giver vigtig information om markedsforholdene før andre investorer.
Mangelfulde varer – husk dine forpligtelser som køber

Selv om en sælger af en given vare har erkendt, at varen er mangelfuld, og køber derfor er berettiget til at hæve handelen - skal køber huske at levere varen tilbage mod tilbagebetaling af købesummen. Ellers kan købet ikke hæves. Det viser en sag fra Retten i Helsingør.

Er du og din familie sikret i krisetider?
I perioder med lavkonjunktur, som vi befinder os nu, oplever mange virksomheder en lav købe- og investeringslyst. Særligt en gruppe, nemlig de selvstændige erhvervsdrivende, mærker krisen hårdt. De bør derfor være særligt opmærksomme på at sikre familien mod et økonomisk kollaps.
ægtepagt
ægtepagt
Tilmeld nyhedsbrev
ægtepagt

Find afdeling

Find din foretrukne Ret&Råd Advokat

Juridisk Rådgivning Advokathjælp Advokatrådgivning Skilsmisseadvokat BoligAdvokat
Dødsbo Forældremyndighed Testamente Generationsskifte Selskabsformer
Erstatningsret Ansættelsesret Fast Ejendom Bodeling Virksomhedsoverdragelse
Immaterielle Rettigheder

Din lokale advokat

Ret&Råd Advokater er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatfirmaer. Med kontorer fordelt over hele landet, er vi din lokale advokat uanset hvor i landet, du befinder dig. Vi rådgiver private, erhvervslivet og offentlige institutioner inden for alle juridiske områder.
Hos Ret&Råd lægger vi stor vægt på, at hver enkel advokats rådgivning foregår i et sprog, der er til at forstå og med udgangspunkt i den enkelte kundes situation. 

Ret&Råd advokaters vision

Hos Ret&Råd har vi en vision: vi ønsker at være danskernes foretrukne privatadvokat og erhvervslivets foretrukne lokale rådgiver. I praksis betyder det, at hvert enkelt advokatfirma i Ret&Råd forpligter sig til ikke alene at levere kvalitetsrådgivning, men også at være ordentlige advokater og at de konstant udvikler sig, så alle advokater i kæden til hver en tid kan møde vores kunders behov.

Stort netværk – lokalt advokatfirma

De fleste advokatfirmaer i Ret&Råd er mindre og mellemstore kontorer med advokater ansat inden for de fleste juridiske områder. Skulle der alligevel opstå en problemstilling, som det lokale advokatfirma ikke kan løse på egen hånd, eller blot har behov for sparring fra en kollega, er det lige til. Din lokale Ret&Råd advokat er nemlig forbundet via et fælles intranet.